In English

Utveckling av luftsolfångare för effektivisering av ett ventialtionssystem till krypgrunder

Development of a solar-powered supplement for an existing system for ventilationof crawl spaces

Amanda Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-12-02

CPL ID: 203453

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek