In English

Produktutveckling av brunnar för reducering av kontaminerat dricksvatten i nordöstra Indien

Product development of wells to reduce the amount of contaminated drinking water in northeast India

Lily Ekman ; Karin Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-10-02

CPL ID: 203448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek