In English

In search of a profitability framework for the local daily newspaper industry A case study at Göteborgs-Posten

Frank Eriksson Barman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2014:086, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 203410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek