In English

Utvecklad återvinning i produktion av livsmedel, för ökad sortering och resursanvändande

Developed recycling in the production of food, for increased sorting and resource efficiency

Anna Räntfors ; Lovisa Staaf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-26. Den ändrades senast 2014-09-26

CPL ID: 203389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek