In English

Utveckling av inkontinensskyddsförpackning, med fokus på usability

Development of a packaging for incontinence care products with focus on usability

Erika Bung ; Jacob Magnell ; Helena Stening ; Elin Strandhagen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-26. Den ändrades senast 2014-10-13

CPL ID: 203379

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek