In English

Konstruktion av matningssystem till automatiserad lampsorterare för återvinning av lampor

Construction of a feeding system to automated recycling of waste lamp

Erik Bernérus ; Josephine Eriksson ; Johanna Turesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-26. Den ändrades senast 2015-02-18

CPL ID: 203377

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek