In English

Listig förflyttning - Utveckling av hjälpmedel för patientförflyttning inom slutenvården

Listing a development for transfer of patient in health care

Fredrik Beckius ; Sofia Ekman ; Emilia Eråker ; Hanna Gustafsson ; Sebastian Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-26.

CPL ID: 203374

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek