In English

Socio-technical evaluation of urine diversion in Linköping and Norrköping

Maria Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:26, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Key words: urine diversion, source separating wastewater systems, nutrient recycling, on-site wastewater systemsPublikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-09-25

CPL ID: 203332

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek