In English

Konstruktion och evaluering av digitalTV-baserat passivt radarsystem

Construction and evaluation of digital TV-based passive radar system

Björn Franzon ; Lars Kanderhag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX039/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20333

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek