In English

Modelling ship-generated sediment transport in the River Göta Älv

Jorge Sanchez Racionero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:72, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Key words: Hydrodynamic modelling, sediment transport modelling, turbidity, vessel, MIKE21Publikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-09-25

CPL ID: 203326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek