In English

Lake Mälaren: hydrological modelling to simulate the fate and transport of the faecal contamination

Mohammed Abdi Gudle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:129, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hydrological modelling, Cryptosporidium, E. coli, pathogens, manure application, grazing, ArcSWATPublikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-09-25

CPL ID: 203320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek