In English

Isolated feedback and derivation of mathematical models for switching DC/DC-converters

Henrik Ernholm ; Martin Sigby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]