In English

Design för nytt beteende vid matavfallssortering

Designing for a new behaviour of residual waste

Ida Aasa ; Elisabeth Bergman ; Sofia Friberg ; Victor Petersson ; Linn Wahlgren ; Sara Westerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-10-13

CPL ID: 203307

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek