In English

Utveckling av TENA FleXsert - Ett projekt med avseende att möta behov inom äldreomsorgen

Development of TENA FleXsert – A project focusing on meeting needs in elderly care

Klara Dahlstedt ; Petronella Johansson ; Josephine Kuikka ; Amanda Reinsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-10-21

CPL ID: 203293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek