In English

Design av sängbord - En brukarcentrerad produktutvecklingsprocess med fokus på säkerhet och hygien

Design of bedside table- a user centered product development process focusing on safety and hygiene

Victor Bergh Alvergren ; Amanda Blomqvist ; Sara Miric-Smojver ; Pedram Nayeri ; Sara Yxhage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-10-02

CPL ID: 203287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek