In English

Vridstyvhetsberäkning på del av bilkaross

Marcus Hansson ; Peter Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 123/2014, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-09-25

CPL ID: 203261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek