In English

Användarvänlighetsanpassning av ett befintligt konfigurationsgränssnitt

Adjusting a configuration interface for increased usability

John Mattisson ; Elis Minborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-25. Den ändrades senast 2014-09-25

CPL ID: 203260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek