In English

Riverbanks redevelopment through sustainable landscape principles - A proposal for the banks of the Havel river in Berlin, Germany

Angelina Georgieva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2014-09-24

CPL ID: 203214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek