In English

Finite element simulations of intergranular fracture of forged Haynes 282

Simon Isakson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:52, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 203207

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek