In English

Flexibel Produktion av Produktvarianter - En simuleringsanalys

Flexible Production of Variants - a simulation study

Marcus Antonsson ; Carl Höjer ; Jonas Ottosson ; Anders Sellgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2014-10-22

CPL ID: 203206

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek