In English

Studie av olika planeringsmiljöer för produktionssystem

Study of Different Planning Environments for Production Systems

Sandra Eriksson ; Angelica Kjellgren ; Nadia Nuldén ; Sandra Skogum ; Sofia Wikstrand ; Natalie Zanganeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2014-10-22

CPL ID: 203205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek