In English

Reverse engineering av produktionssystem

Reverse Engineering of Production Systems

Elias Hortlund ; Christofer Persson ; David Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2014-10-20

CPL ID: 203204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek