In English

3D-skrivarsystem - Fjärrstyrning av 3D-skrivare och automatisk utmatning av utskrifter

3D-printing systems - Remote control of 3D-printers and automatic ejection of prints

Marc Karlsson ; Johan Persson ; Håkan Ringius ; Magnus Rostedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2014-09-24

CPL ID: 203203

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek