In English

Kan en instruktion ersätta mänsklig handledning vid upplärning av montörer?

Could an instruction replace human supervision when educating assembly operators?

Anna Dean ; Linda Nordström ; Daniel Sthen ; Fredrik Tallroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2015-02-13

CPL ID: 203199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek