In English

Utredning av Production Systems Laboratory (PSL) - Organisationen kring ett produktionslaboratorium

Investigation of Production Systems Laboratory (PSL) - The organisation around a production lab

Christoffer Dawson ; Erik Hall ; David Karlsson ; Jimmy Mårdberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24.

CPL ID: 203198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek