In English

Framgångsrika produktutvecklare - en studie om excellens

Successful product developers - A study of excellence

Louise Axelsson ; Simon Bolmé ; Dennis Noubarpour ; Johan Nänzén ; Yvonne Platon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-24. Den ändrades senast 2014-09-24

CPL ID: 203197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek