In English

Photo-induced optimization of carrier concentration for thermoelectric materials

Gunnar Örn Simonarson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: carrier concentration, thermoelectric, photo-inducedPublikationen registrerades 2014-09-23. Den ändrades senast 2014-09-23

CPL ID: 203177

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek