In English

Rumslig (O)rättvisa! - En studie av platser i Göteborg där ingen borde bo

Spatial (in)justice - A study of places in Gothenburg where no one should live

Jessica Andersson ; Karin Darj
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-23. Den ändrades senast 2014-09-23

CPL ID: 203154

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek