In English

Reglering av laborationsprocess med Matlab/Simulink

Control of laboration process with Matlab/Simulink

Johan Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX032/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20315

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek