In English

Towards the integration of quality management and business analytics

Neda Abdolrashidi ; Niklas Glaerum
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:084, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-22. Den ändrades senast 2014-09-22

CPL ID: 203110

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek