In English

Test av prototyp för mjuka lastbärande implantat

Prototype test for soft load-bearing implants

Rania Karat ; Jonas Kempe ; Nathan Maanja ; Johan Samuelsson ; Olivia Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-19. Den ändrades senast 2015-06-02

CPL ID: 203075

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek