In English

A study of sound reflection patterns in studio and control rooms.

Tina Roth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:107, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: room acoustics, computer modeling, small rooms, reflection patternsPublikationen registrerades 2014-09-19. Den ändrades senast 2014-09-19

CPL ID: 203068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek