In English

Evaluating a New Business Opportunity for Alfa Laval

Madeleine Gilborne ; Carl Rosell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 90 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:085, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-19. Den ändrades senast 2014-09-19

CPL ID: 203052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek