In English

Ett tvådimensionellt gränssnitt för taktil kommunikation i bilsätet

A two dimensional display for tactile communication in the car seat

Johan Modin ; Torin Williams
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-19. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 203048

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek