In English

Modelling biodiversity in highway stormwater ponds

Ricardo Francisco Hermida Calveiro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:127, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Highway, Stormwater, Stormwater Pond, NORWAT, Ecology, Biodiversity, Machine Learning, Artificial Neural NetworkPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek