In English

Risk Assessment for Scenarios of Increased Water Levels - Problem Forecast and Management for Technical Facilities within the Municipality of Gothenburg

Johan Emanuelsson ; Victor Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:70, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk Assessment, Flooding, Technical Facilities, PV, Increased Sea LevelPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek