In English

Development, design and construction of a flexible tablet mount

Viktor Bennersten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek