In English

Soil washing Optimisation and Assessment of the Residues with Focus on Copper: a Method to Treat Metal Contaminated Sites

Nelly Khmilkovska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:07, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Soil washing, leaching, acid washing, copper, metal contaminated soil, post-treated soilPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek