In English

Aerobic Granular Sludge – Study of Applications for Industrial and Domestic Wastewater

Tamara Moustafa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:69, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Wastewater treatment, aerobic granular sludge, aerobic granulationPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202942

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek