In English

Modelling fate and transport of Escherichia coli and Cryptosporidium spp. using Soil and Water Assessment Tool

Viktor Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:128, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Soil and Water Assessment Tool, SWAT, faecal contamination, Escherichia coli, Cryptosporidium, modellingPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek