In English

Principer för avsaltning av havsvatten med omvänd osmos (OO) och transport av dricksvatten mellan staden Berbera och Burao, Somaliland

Mohamed Ismail Jama
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:77, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Avsaltning havsvatten, omvänd osmos (OO), pumpningPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202913

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek