In English

Environmental indicators and methods with focus on water related impacts

Melina Ettehad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:142, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Environmental indicators, Water indicators, Freshwater use, Method reviewPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202911

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek