In English

Wastewater treatment alternatives for an urban neighborhood in Cochabamba, Bolivia

Annie Arnold
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:14, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Wastewater treatment, septic tank, case study, MCA analysis, water sampling, Bolivia, CochabambaPublikationen registrerades 2014-09-18. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek