In English

The effect on the hydration process in cement mixed with waste ashes

Johan Hjelmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-17. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 202885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek