In English

Conceptual design and development of movable rear underrun protection

Sarang Gogte ; Nikhil Vijendran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-17. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 202882

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek