In English

Towards pilot overhead reduction in ultra-dense networks for 5G communication systems

Anastasios Koloniaris
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX043/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-17. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 202880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek