In English

Energy optimisation of an industrial robot using iterative dynamic programming

Stefan Edmonds ; Rasmus Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX033/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-17. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 202879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek