In English

A trust-region approach including cost function estimation for energy optimization of robot paths

André Kempf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX031/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-17.

CPL ID: 202878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek