In English

Consumer buying behaviour in the Swedish life & pension industry

Mikael Berg Åkerhielm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:080, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16.

CPL ID: 202865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek