In English

Evaluating success factors of an airline loyalty program

Pontus Persson ; Johan Svanberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:075, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16.

CPL ID: 202864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek